آموزش پروژه محور html-css

تعریف و کاربرد تگ image

تگ <img> برای افزودن یک تصویر در صفحه HTML استفاده می شود.
تصاویر از نظر تکنیکال در یک صفحه وب اضافه نمی شوند بلکه تصاویر به صفحات وب پیوند داده می شوند. تگ <img> یک فضای نگهداری برای تصویرلینک داده شده ایجاد می کند.

تعریف و کاربرد تگ image

تگ <img> دو ویژگی لازم دارد:

src – مسیر تصویر را مشخص می کند
alt – یک متن جایگزین برای تصویر مشخص می کند که اگر تصویر به دلایلی قابل نمایش نباشد آن متن را نمایش دهد

نکته:

همچنین همیشه عرض و ارتفاع یک تصویر را مشخص کنید. اگر عرض و ارتفاع مشخص نشده باشد، ممکن است صفحه هنگام بارگیری تصویر به هم بریزد.

نکته:

برای پیوند دادن یک تصویر به سند دیگر، به سادگی تگ <img> را در داخل تگ <a> قرار دهید (به مثال زیر مراجعه کنید).

خصوصیات

خصوصیت مقدار توضیحات
alt متن یک متن جایگزین برای یک تصویر مشخص می کند
crossorigin

ناشناس

استفاده – اعتبار

اجازه دادن به تصاویر از سایت های شخص ثالث که امکان دسترسی متقاطع از مبدأ را به قسمت های مختلف عکس را می دهد
height pixels ارتفاع یک تصویر را مشخص می کند
ismap ismap

یک تصویر را به عنوان نقشه تصویر سمت سروردرنظرمی گیرد

loading eager
lazy
مشخص می کند که آیا مرورگر باید یک تصویر را فورا بارگذاری کند یا بارگذاری تصاویر را تا زمانی که برخی شرایط برآورده شود به تعویق بیاندازد.
longdesc URL یک URL را برای توضیح دقیق یک تصویر مشخص می کند
referrerpolicy no-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
unsafe-url
مشخص می کند که از کدام اطلاعات ارجاع دهنده هنگام واکشی تصویر استفاده شود
sizes sizes اندازه های تصویر را برای طرح بندی صفحات مختلف مشخص می کند
src URL مسیر تصویر را مشخص می کند
srcset URL-list فهرستی از فایل های تصویری را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند
usemap #mapname

یک تصویر را به عنوان نقشه تصویر سمت کاربر مشخص می کند

 

width pixels عرض یک تصویر را مشخص می کند
ادامه مطلب  آموزش PHP به صورت پروژه محور همرا با آموزش MySql - سئوکان

ویژگی های عمومی تگ image

ویژگی های رویداد تگ image

تگ <img> همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مثال های بیشتر

Align image (with CSS):

نمایش کپی در حافظه

افزودن حاشیه تصویر (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

اضافه کردن حاشیه چپ و راست به تصویر (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

اضافه کردن حاشیه بالا و پایین به تصویر (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

نحوه درج تصاویر از یک پوشه دیگر یا از یک وب سایت دیگر:

نمایش کپی در حافظه

نحوه ایجاد نقشه تصویر، با مناطق قابل کلیک. هر منطقه یک لینک است:

نمایش کپی در حافظه

نحوه افزودن هایپرلینک به تصویر:

نمایش کپی در حافظه

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگرها عنصر <img> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

نمایش کپی در حافظه

یک دیدگاه

  1. […] تگ img […]

ارسال دیدگاه