آموزش پروژه محور html-css

آشنایی با تگ a

تگ a جهت ایجاد لینک در وب استفاده می شود

مثال

تعریف و کاربرد تگ a در html

تگ <a> یک هایپرلینک را تعریف می کند که برای پیوند از یک صفحه به صفحه دیگر استفاده می شود.
مهمترین ویژگی عنصر <a> ویژگی href است که مقصد پیوند را نشان می دهد.

به طور پیش فرض، پیوندها به صورت زیر در همه مرورگرها ظاهر می شوند:

  • پیوند بازدید نشده زیر خط کشیده و آبی است
  • پیوند بازدید شده زیر خط کشیده و بنفش است
  • یک پیوند فعال زیر خط کشیده و قرمز است

نکاتی در مورد تگ a

ویژگی های تگ a

ویژگی

download

مقدار

filename

ویژگی

href

مقدار

url

توصیف

نشانی اینترنتی صفحه ای که پیوند به آن می رود را مشخص می کند

ویژگی

hreflang

مقدار

language_code

توصیف

زبان سند پیوند شده را مشخص می کند

ویژگی

media

مقدار

media_query

توصیف

مشخص می کند که سند پیوند داده شده برای چه رسانه/دستگاهی بهینه شده است

ویژگی

ping

مقدار

list_of_URLs

توصیف

فهرستی از نشانی‌های اینترنتی جدا شده با فاصله را مشخص می‌کند که وقتی پیوند دنبال می‌شود، درخواست‌های ارسال با پینگ بدنه توسط مرورگر (در پس‌زمینه) ارسال می‌شود. معمولا برای ردیابی استفاده می شود.

ویژگی

referrerpolicy

مقدار

no-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url

توصیف

مشخص می کند که کدام اطلاعات ارجاع دهنده با پیوند ارسال شود

ویژگی

rel

مقدار

alternate
author
bookmark
external
help
license
next
nofollow
noreferrer
noopener
prev
search
tag

توصیف

رابطه بین سند فعلی و سند پیوند شده را مشخص می کند

ویژگی

target

مقدار

_blank
_parent
_self
_top

توصیف

محل باز شدن سند پیوند شده را مشخص می کند

ویژگی

type

مقدار

media_type

توصیف

نوع رسانه سند پیوند شده را مشخص می کند

ویژگی های عمومی تگ a

از ویژگی های عمومی استفاده می کند ویژگی های عمومی تگ های html را در این صفحه مطالعه فرمایید.

مثال های بیشتر از تگ a

تگ a چگونه در یک عکس استفاده می شود.

نمایش کپی در حافظه

نحوه باز کردن پیوند در یک پنجره مرورگر جدید:

نمایش کپی در حافظه

نحوه پیوند دادن به آدرس ایمیل:

نمایش کپی در حافظه

نحوه پیوند دادن به شماره تلفن:

نمایش کپی در حافظه

نحوه پیوند دادن به بخش دیگری در همان صفحه:

نمایش کپی در حافظه

نحوه پیوند دادن به جاوا اسکریپت:

نمایش کپی در حافظه

تنظیمات پیش فرض CSS تگ a

نمایش کپی در حافظه

ارسال دیدگاه