آموزش پروژه محور html-css

در ادامه آموزش html-css و تقسیم بندی تگ های ساختار html5 به دلیل اینکه حجم کدهای که رفته رفته در تگ های مختلف ساختاری html5 استفاده می شود زیاد شده و ویرایش آن ها را بسیار مشکل خواهد ساخت به جدا سازی تگ های ساختار html5 در فایل های جداگانه می پردازیم.

در مقاله قصد داریم تگ های ساختار یا بدنه html5 که شامل head ,body,header,section,aside وfooter می باشند را هرکدام در یک فایل جداگانه ذخیره کرده و با گریزی کوتاه که php می زنیم آنها را در فایل index فراخوانی کنیم که این بارزبان فایل index را php انتخاب می کنیم و آن را با پسوند php ذخیره می کنیم.

تگهای ساختارhtml5

تگ های ساختار html 5

نمایش کپی در حافظه

جداسازی تگ Head در ساختار html5

که در این مرحله یک فایل با نام head ایجاد کرده و آن را در پوشه str ذخیره می کنیم.سپس قسمت ابتدای فایل index تا تگ باز body را در آن کات کرده و ذخیره می کنیم.

نمایش کپی در حافظه

جداسازی تگ header در ساختار html5

برای جدا سازی تگ header یک فایل جدید ایجاد می کنیم و در تگ header را کپی کرده و ذخیره می کنیم

نمایش کپی در حافظه

جداسازی تگ aside راست در ساختار html5

یک فایل جدید با نام asideRig ایجاد کنید و در قسمت aside ساختار را کپی کنید و در پوشه str ذخیره کنید

نمایش کپی در حافظه

جداسازی تگ section در ساختار  html5

برای این کار ابتدا یک فایل با نام section در پوشه str ایجاد می کنیم و پس از آن قسمت section در ساختار فایل index که قبلا ایجاد کردیم را کپی می کنیم و ذخیره مجدد می کنیم.

نمایش کپی در حافظه

جداسازی تگ aside چپ در ساختار html5

یک فایل جدید با نام asideLef ایجاد کنید و در قسمت aside ساختار را کپی کنید و در پوشه str ذخیره کنید

نمایش کپی در حافظه

ایجاد فایل main جهت فراخوانی aside راست section و aside چپ

نمایش کپی در حافظه

جدا سازی تگ footer در ساختار html5

r یا پانوشت را به مانند تگ های قبلی در یک فایل با هیمن نام ذخیره کرده و در پوشه str ذخیره کنید.که البته شما می توانید یک فایل جداگانه برای  در نظر بگیرید و تمام قسمت ها را در آن فراخوانی کنید.

نمایش کپی در حافظه

ایجاد فایل index.php

خب اینک زمان تغییر فایل index است که باید ابتدا زبان آن را به php تغییر دهید و سپس آن را با پسوند )php که البته به صورت خودکار وقتی زبان را تغییر دهید پسوند نیز تغییر خواهد کرد)ذخیره کنید و کدهای زیر را به آن اضافه نموده و مجدد ذخیره نمایید.

نمایش کپی در حافظه

نتیجه:

جهت دسترسی سریع و ویرایش راحت تر کده ها و حتی مفهومی سازی کده های یک وب سایت که با گسترش سایت کدهای آن نیز زیاد و زیاد تر می شوند جداسازی تگ های html 5 یک امر اجتناب ناپذیر است.

فیلم آموزش جداسازی تگ های ساختار html5

یک دیدگاه

  1. […] جهت ایجاد تگ header در html فایل header که قبلا ایجاد کرده ایم را باز کرده و تکه کد زیر را در آن ذخیره می کنیم […]

ارسال دیدگاه