آموزش پروژه محور html-css

کاربرد section در html5 چیست؟

تگsection یک عنصر ساختاری HTML است که برای گروه بندی عناصر مرتبط با هم استفاده می شود. هر <section> معمولاً شامل یک یا چند عنصر عنوان و عناصر اضافی است که محتوای مرتبط را ارائه می دهد.

مثال

نمایش کپی در حافظه

کاربردهای section

<section> یک عنصر جدید HTML 5 است که بخش مهمی از یک سند را تعریف می کند. می توان از آن در مقالات، در سرصفحه یا پاورقی یا برای تعریف ناوبری استفاده کرد.

تگ section

نحوه استفاده از تگ article در section

نمایش کپی در حافظه

نکات مهم در مورد تگ section

  • تگ section یک تگ معنا دار یا Semantic  است که در HTML5 اضافه شده است

  • این تگ در کنار تگ هایی مثل تگ header ، تگ article ، تگ footer ، تگ nav ، تگ aside ، تگ details و تگ summary جهت ایجاد ساختار و طرح بندی حرفه ای برای محتوای سایت استفاده میشود.

  • استفاده از این تگ نیاز به دقت بالایی دارد زیرا بسیاری از طراحان وب این تگ را جایگزین تگ <div> میدانند. اما تگ section جایگزینی برای تگ div نیست.

  • استفاده از این تگ نیاز به دقت بالایی دارد زیرا بسیاری از طراحان وب این تگ را جایگزین تگ <div> میدانند. اما تگ section جایگزینی برای تگ div نیست.

  • در html4 تگ div جهت تقسیم بندی و بخش بندی اجزای مختلف سایت بود اما در HTML5 تگ‌های ی مانند تگ header و تگ footer و تگ article جایگزین این تگ در بحث بخش بندی سایت شدند.

  • درواقع تگ section، تگ نگهدارنده برای محتوا است که بین عناصر خود ارتباط معنایی دارد و دارای سربرگ یا هدر است.

  • ضمناً در داخل این تگ می‌توان از تگ‌های بخش یا حتی تگ‌های دیگر مانند nav، aside، article، و … استفاده کرد.

  • این تگ یکی از تگ های بلوک است.

  • از تمام صفت های عمومی و همچنین صفت های خاص رویداد پشتیبانی می کند.

نمایش کپی در حافظه

ارسال دیدگاه