تفاوت عمده متد Get و Post در میزان داه انتقالی و امنیت داده هایی است که انتقال می دهیم.جهت آشنایی با این تفاوت ها بهتر است تعاریف کوتاهی ازآنها داشته باشیم.

Get یا Post

متد GET

برای افزودن داده های فرم به URL به صورت جفت (نام=مقدار) استفاده می شود. و اجازه می دهد که داده ه را نشانه گذاری کرد.

GET برای داده هایی که نیازی به امنیت یا داشتن تصاویر یا اسناد word ندارند بهتر است.

متد POST

روشی است که توسط HTTP پشتیبانی می شود و نشان می دهد که یک وب سرور داده های موجود در متن پیام را می پذیرد.

POST اغلب توسط www برای ارسال داده های تولید شده توسط کاربر به سرور وب یا هنگام آپلود فایل استفاده می شود.

تفاوت های زیادی بین درخواست های Get و Post وجود دارد که ما در آموزش رایگان php به صورت پروژه محور حتما به آنها خواهیم پرداخت. بیایید این تفاوت ها را ببینیم:

متد Get چیست؟

روش get یک متد غیر ایمن است که داده ها را از طریق آدرس با انتقال می دهد اما این امکان را می دهد که آنها را نشانه گذاری کرد.

متد  Post چیست؟

روش post یک متد برای انتقال امن داده ها در حجم زیاد است

2)

  • درخواست پست ایمن است زیرا داده ها در نوار URL نمایش داده نمی شوند.

  •  درخواست دریافت ایمن نیست زیرا داده ها در نوار URL نمایش داده می شوند.

3)

  • درخواست پست قابل نشانک گذاری نیست.

  • درخواست دریافت را می توان نشانه گذاری کرد.

4)

  • می‌توان متد post را بارها و بدون نتایج متفاوت فراخوانی کرد.

  • در روش get درخواست دوم تا زمانی که پاسخ درخواست اول تحویل داده نشود نادیده گرفته می شود

5)

  • متد post کارایی کمتری دارد و کمتر از دریافت استفاده می شود.

  • درخواست get کارآمدتر است و بیشتر از ارسال استفاده می شود.

GET و POST

دو روش متداول برای درخواست پاسخ بین سرور و مشتری عبارتند از:

GET- داده ها را از یک منبع مشخص درخواست می کند
POST- داده های پردازش شده را به یک منبع مشخص ارسال می کند