آموزش اضافه کردن font awesome 6.1.2

فیلم آموزش استفاده از فونت آیکن font awesome 6