آموزش پروژه محور html-css

آموزش تگ aside در html5

فیلم آموزشی تگ fiqure در aside

فیلم آموزش تگ nav درaside

تعریف 1: تگ aside در html5

تگ aside جهت معرفی مطالب دیگر که مرتط با مطلب اصلی صفحه است بیان می شود اما هدف اصلی صفحه اصلی را تشکیل نمی دهد

توجه: تگ aside ارزش مفهومی برای مرورگر ندارد . با این حال، می توانید از CSS برای استایل دادن به عنصر aside استفاده کنید (به مثال زیر مراجعه کنید).

نمایش کپی در حافظه

تعریف 2: تگ aside در html5

تگ aside در html بخشی از یک سند را نشان می دهد که محتوای آن فقط به طور غیر مستقیم به محتوای اصلی سند مرتبط است. Aside ها اغلب به عنوان ستون های کناری یا جعبه های فراخوان ارائه می شوند.

کاربرد تگ aside در html

کاربرد تگ aside در html

تگ aside

تگ aside در html

aside برای تعریف بخشی با اطلاعات اضافی مرتبط با محتوای اطراف عنصر کناری اضافه شده است. معمولاً برای تقویت مقاله با اطلاعات اضافی یا برجسته کردن بخش هایی استفاده می شود که می تواند برای کاربر جالب باشد. محتوا در کنار یک بخش مستقل و غیر ضروری از صفحه وب است و اگر آن را حذف کنید، محتوای اصلی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

فایل منبع آموزش تگ aside در html

ارسال دیدگاه