پکیچ دیورای شامل قطعات زیادی می باشد که ما در مقاله و مقاله های مکمل به نحوه کارکرد قطعات پکیچ و محل نصب هر قطعه خوهیم پرداخت.

البته هر دستگاه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاص خود را دارند و ما دراینجا به قطعات مشترک در همه پکیج ها خواهیم پرداخت

محدودکننده جریان آب پکیج

محدود کننده جریان آب وسیله ای است که برای محدود کردن جریان یک مایع، معمولاً گاز یا مایع استفاده می شود. محدود کننده های جریان اغلب در کارخانه ها و همچنین خانه ها استفاده می شوند. ایمنی معمولاً هدف اصلی استفاده از محدود کننده جریان است.

این قطعه اساساً مانعی برای جریان ایجاد می کند و سطح موجود برای عبور جریان را کاهش می دهد. این باعث کاهش نشتی می شود و آب یا گاز کمتری در دقیقه از لوله یا شیلنگ جریان می یابد. کاهش نرخ جریان، کل مصرف/مصرف آب یا گاز را که در هر دقیقه اتفاق می‌افتد، کاهش می‌دهد

محل نصب

ورودی آب شهر

محدودکننده جریان آب پکیج

فلومتر پکیج

ازدیگرقطعات پکیج فلومتر است که این قسمت از سه قسمت اصلی شامل سنسور، آهنربا و پروانه مغناطیسی توربین تشکیل شده است که علاوه بر گزارش باز شدن آب، میزان جریان آب مصرفی در مدار،را به برد اعلام میکند. که با این گزارش برد میزان شعله را افزایش یا کاهش می دهد.

شما جهت آشنایی کامل با انواع قطعات پکیج،کاربرد و محل نصب آنها می توانید به مقاله (انواع قطعات پکیچ و محل نصب آنها) مراجعه فرمائید.

محل نصب

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل

فلومتر پکیج چیست و چه وظایفی دارد؟

فلوسوئیچ پکیج

فلوسوئیچ قطعه ای است که باز شدن آب مصرفی را به برد کنترل پکیج مخابره می کند.وتفاوت آن با فلومتر در این است که میزان جریان آب را در مدار پکیچ اندازه گیری نمی کند.

محل نصب

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل

فلوسوئیچ پکیج

مبدل ثانویه پکیج

به لوله های مارپیچی که توسط تیغه هایی به هم متصل می شوند و گرمای شعله را به آب عبوری از درون خود منتقل می کنند مبدل حرارتی گفته می شود.
کار مبدل ثانویه در پکیج انتقال حرارت تعدیل شده از مشعل به آب است. سپس آب گرم از طریق لوله پمپ می شود و رادیاتور گرم می شود.

محل نصب

مبدل ثانويه با پيچ به واحد هيدروليك متصل می شود

مبدل ثانویه پکیج

شیر سه راهه موتوری پکیج

عملکرد شیر سه طرفه در پکیج به این صورت است که به شیر سه طرفه موتوری متصل شده و توسط شاسی سوپاپ از داخل قفل می شود.

بدین ترتیب که با حرکت شاسی، دریچه شوفاژ بسته شده و آب گرم باز می شود، مجدداً با بسته شدن آب گرم، شاسی شیر سه طرفه پکیج به حالت اولیه باز می گردد و روی شوفاژ سوییچ می کند. شیر سه راهه موتوری قابل تعمیر است و در صورت خرابی می توان این قطعه را به کارگاه مربوطه برد و قطعه را تعمیر کرد.

محل نصب

در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و دربعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

شیر سه راهه موتوری پکیج